Muldjord

Del siden/ordet

Muldjord, sortjord eller bare muld, er en sortfarvet jordtype der typisk dannes i en bøgeskov. Den dannes ved en hurtig nedbrydning og omdannelse af døde planter og dyr til næringssalte, humus og kuldioxid. Naturens egen kompostbunke kunne man sige…

Muldjorden er karakteriseret ved en krummestruktur der gør den luftig og som gør at den kan binde en masse vand (bindes til humusen), samtidig med at overskydende vand let kan slippe væk via de utallige regnormegange.

Muldjorden indeholder en stor mængde næringsstoffer, der gradvist kan afgives ved forskellige forvitrings- og nedbrydningsprocesser. Derfor er det en populær jord til dyrkning af nytteplanter etc. Man kan med fordel lave sin egen muldjord ved at gemme det grønne affald fra haven og kompostere det.

Mund- og klovsyge

Del siden/ordet

En af de mest frygtede sygdomme blandt kvæg- og svineavlere. Det er en virussygdom der rammer klovbærende dyr. Udover kvæg og svin er det bl.a. får, geder og hjorte.

Sygdomsbillede er kendetegnet ved feber og blistre bl.a. på klove og i munden. De fleste dyr kommer sig over angrebet. De er imidlertid stærkt svækkede, og kød- og mælkeproduktionen vil være kraftigt reduceret.

Mund- og klovsyge virus’en (Aphthovirus) er meget smitsom. Den kan overleve i op til en måned i “det fri” og kan føres langvejs med vinden. Mennesker og heste rammes ikke af virus’en, men kan overføre smitten til klovdyr.

Der findes 7 typer Mund- og Klovsyge virus og et utal af undertyper. Virus’en er en RNA-virus, dvs. dens arveanlæg består af en enkelt RNA-streng. Når dens arveanlæg trænger ind i en celle bruger den enzymet Reverse transcriptase til at lave en dobbeltstrenget DNA-kopi. Virus-DNA’et indkorpereres i cellens DNA, og virus’en får værtscellen til at lave nye virus, der kan sprede sig til andre celler og inficere dem.

Muskler

Del siden/ordet

Muskler er bundter af muskelceller/muskelfibre der holdes sammen af bindevæv. Der findes tre forskellige typer:

  1. Tværstribet muskulatur
  2. Glat muskulatur
  3. Hjertemuskulatur

Mutagen

Del siden/ordet

Et mutagen er et stof eller lignende, der kan ændre et arveanlæg (fremkalde en mutation).

Mutant

Del siden/ordet

En organisme der bærer et arveanlæg der er muteret.

Mutation

Del siden/ordet

En mutation er en blivende ændring i et arveanlæg (DNA). Dvs. ændringen nedarves fra cellegeneration til cellegeneration. Der skelnes mellem Kromosommutationer der er ændringer i større dele af et kromosom, og Genmutationer der er ændringer i basesekvensen for et bestemt gen.

Mutere

Del siden/ordet

Et arveanlæg muterer når det ændres fx ved at blive påvirket af et mutagen.