Negativ feedback

Del siden/ordet

Negativ feedback er en reguleringsmekanisme hvor en lille koncentration af et stof fører til en øget produktion af et eller flere stoffer der igen fører til en øget produktion af det første stof.

Er koncentrationen af stoffet stor vil processen forløbe den modsatte vej, dvs. der vil blive produceret mindre af stoffet. Reguleringen sigter altså mod at fastholde en stabil koncentration af et bestemt stof.

Et eksempel på negativ feedback ses ved dannelsen af kønshormonet testosteron hos manden.

Se også under positiv feedback.

Nektar

Del siden/ordet

Nektar er en sukkeropløsning, der dannes i blomsternes kronblade (i specielle honningkirtler). Honningbier indsamler nektar og laver honning af det.

Nerveimpuls

Del siden/ordet

Også kaldet for aktionspotentiale. Det er den måde information transporteres langs en nervecelle.

Indersiden af en nervecelle er normalt negativt ladet sammenlignet med ydersiden. Denne potentialeforskel (spændingsforskel) kaldes for hvilemembranpotentialet.

Et aktionspotentiale opstår ved at membranpotentialet et kort øjeblik ændres i positiv retning (100mV i løbet af få msek). Dette kaldes for en depolarisering. Den skabes ved at der åbnes for nogle natriumkanaler i cellemembranen og natriumioner (positiv ladede) strømmer ind i cellen og gør den mere positiv. Efter en tid åbnes der desuden for nogle kaliumkanaler. Kaliumioner strømmer ud af cellen og da de er positivt ladede bliver cellens indre igen negativ. Dette kaldes for en repolarisering.

aktionspotentiale3

 

Nervesystem

Del siden/ordet

Nervesystemet er et system af nerveceller hos dyr. Systemet sørger sammen med hormonsystemet for at regulere kroppens funktion og udvikling. Nervesystemet deles op i en central del Centralnervesystemet og en perifer del det Perifere nervesystem.

NESP

Del siden/ordet

NESP er en forkortelse for Novel Erythropoiesis Stimulating Protein. Det er et forholdsvis nyt stof, der godt nok er tiltænkt patienter med kronisk nyresvigt med heraf lav blodprocent, men som allerede nu anvendes som doping.

NESP stimulerer ligesom EPO knoglemarven til at producerer flere røde blodlegemer. Forskellen på NESP og EPO er, at NESP indeholder 5 sukkerkæder, mens EPO kun indeholder 3. Denne forskel medfører, at NESP har en 3 gange længere halveringstid og derfor har en større effekt på knoglemarven end EPO.

Selvom NESP spås at være afløseren for EPO, siges det at være nemmere at spore, så måske er det alligevel ikke afløseren. Man kan jo spørge Johann Muehlegg, Larissa Lazutina og Olga Danilova (tre guldvindere fra Salt Lake) hvordan de selv synes det gik…

Nethinde

Del siden/ordet

Bagerst i øjet rammer lyset nethinden (Retina). I nethinden opfanges lyset af forskellige lysfølsomme nerveceller. Oplysningerne sendes videre til et synscenter i hjernen, der bearbejder indtrykkene og danner et billede.

Netmave

Del siden/ordet

Netmaven er den anden del af koens formave. Efter føden har været i vommen kommer den til netmaven, hvor den sorteres, sådan at kun det mest findelte materiale passerer videre til bladmaven.

Nettoprimærproduktion

Del siden/ordet

Nettoprimærproduktion forkortes NPP. Kunne også kaldes for nettofotosyntesen. Det er den mængde glukose der er tilbage af bruttoprimærproduktionen (BPP) når primærproducenterne (planter, alger og visse bakterier) har fået dækket deres eget behov for energi (ved respiration – R).

Det er med andre ord den nettovækst en plante har og som er tilgængeligt for næste led i fødekæden (planteæderne).

Sammenhængen mellem NPP, BPP og R kan også udtrykkes med ligningen: NPP=BPP-R.

Neurogene smerter

Del siden/ordet

Neurogene smerter opstår når der sker beskadigelser på nervesystemet (både centralt og perifert). Det kan være fantomsmerter i forbindelse med amputation af en legemsdel. Smerterne føles stikkende og brændende. Den anden smertetype er Nociceptive smerter.

Neurotransmitterstof

Del siden/ordet

Et neurotransmitterstof er et molekyle der dannes i nerveceller. Det frigives fra nervecellen i det der kaldes synapsen. Det er kontaktstedet mellem to nerveceller.

Der kendes over hundrede forskellige transmitterstoffer. Nogle fremmer dannelsen af nerveimpulser mens andre hæmmer dannelsen af nerveimpulser. Eksempler på fremmende transmitterstoffer: Glutamat og Aspartat. Eksempler på hæmmende transmitterstoffer: GABA og Glycin.

Neutrofile granulocytter

Del siden/ordet

Neutrofile granulocytter dannes og modnes i knoglemarven. De udskilles til blodet og vandrer ud i vævene. De udgør 60-70% af det totale antal hvide blodlegemer.

Neutrofile granulocytter farves med neutrale farvestoffer. De har ofte cellekerner der er stærkt opdelte (multilappede). Deres granula indeholder bl.a. kataboliske (nedbrydende) enzymer. Deres vigtigste opgave er at angribe og nedbryde fremmede celler som fx bakterier.

Newcaslte disease

Del siden/ordet

Newcastle disease er en smitsom virussygdom der rammer fjerkræ og fugle med en høj dødelighed til følge. Det er virus af mæslingevirusfamilien (paramyxovirus – Paramyxoviridae), der er skyld i Newcastle disease. Inkubationstiden er 2-17 dage og dødeligheden er meget høj hos fjerkræ og vilde fugle. Symptomerne er lammelser, diaré, vægtab m.m. Mennesker kan undertiden få influenzalignende symptomer hvis de smittes.