Odder

Del siden/ordet

Odderen (Lutra lutra) er et pattedyr der bliver ca. 130 cm og kan veje op til 15 kg. Den er mørkebrun med en hvidlig strube og bug.

Odderen bevæger sig både til lands og til vands. Den er en fortræffelig svømmer og fanger fisk, krebsdyr m.m. med den største lethed.

Selvom odderbestanden i Danmark er i fremgang er bestanden stadig lille og sårbar. På den nationale rødliste har den ændret status fra akut truet til sårbar. Odderens kerneområde i Danmark ligger omkring den vestlige del af Limfjorden.

Se mere på Naturstyrelsens side om odderen »