Olieforurening

Del siden/ordet

Forurening med olie sker på land og til vands. Der er mest fokus på forureningen til vands, da det er den forurening, der er mest synlig.

Et olieudslip på havet, om det er med vilje eller ved et uheld, kan gøre stor skade på havmiljøet. Fiskebestande, fugleliv og anden dyre- og planteliv kan skades, og den økologiske balance kan påvirkes både på kort og længere sigt. Rester fra olieforureningen vil ofte havne på stranden og svine den til.

Danmark har udviklet et særligt olieberedskab til forebyggelse og bekæmpelse af olieforurening. Tre myndigheder samarbejder om at løse opgaven, og de samlede udgifter for beredskabet ligger på omkring 50 millioner kr. om året.

Miljøstyrelsen tager sig af de rent administrative funktioner. Søværnets Operative Kommando (SOK) har driftsansvaret for overvågning af havområderne med fly og skibe samt for at udtage prøver fra forureningerne og fra skibe, der er mistænkte som forurenere. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) udfører de kemiske analyser af de indsamlede olieprøver.

Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om Olieforurening.