Osmium

Del siden/ordet

Osmium er grundstof nr. 76 (et platinmetal). Anvendes i legeringer sammen med platin og iridium.

Osmose

Del siden/ordet

Osmose er en passiv transport af vand. Vandet bevæger sig ved diffusion fra høj væskekoncentration til lav væskekoncentration eller med andre ord fra lav stofkoncentration til høj stofkoncentration.

Forestil dig at du har en celle omgivet af noget væske. Inde i cellen er der et stof A der hverken kan komme ind eller ud af cellen, udenfor cellen er der også noget af stof A, men koncentrationen er 10 gange lavere.

Fysikkens love siger at molekylernes bevægelser vil søge at udligne en eventuel koncentrationsforskel. Stoffet A vil simpelthen “banke” på cellens indre for at komme ud 10 gange oftere end bevægelsen udefra og ind. Problemet er nu at stoffet A ikke kan bevæge sig over cellens overflademembran. – Men det kan vand…

Ved osmose siver vand ind i cellen lige indtil koncentrationen af A ude og inde er den samme. Det sørgelige resultat er at cellen svulmer kraftigt op og sandsynligvis sprænger.

Osmotisk tryk er det tryk vandet udøver på den membran det skal passere. Jo større koncentrationsforskellen (mellem indre og ydre) jo større osmotisk tryk.

 

Osmotisk tryk

Del siden/ordet

Osmotisk tryk er det tryk vandet udøver på den membran det skal passere. Jo større koncentrationsforskellen (mellem indre og ydre) jo større osmotisk tryk.

Osteløbe

Del siden/ordet

Osteløbe er blanding af enzymer hvor det vigtigste er enzymet rennilase (kaldes også Chymosin). Det forekommer naturligt i kalvemaver (i mavesaften). Fra gammel tid vidste man ikke nødvendigvis noget om enzymer, men man vidste at ost kunne laves ved hjælp af et udtræk fra kalvemaver.

Osteproduktionen foregår meget enkelt ved at mælk tilsættes osteløbe. Enzymet spalter en peptidbinding i det mælkeprotein der hedder kasein. Herved dannes der et protein med nogle nye fysisk-kemiske egenskaber. Der dannes et netværk af protein, fedt, vand m.m., en tyk geleagtig masse (en ostemasse). Opvarmning og tilsætning af salte fremskynder udfældningen af kasein.

Osteløbe udvindes stadig fra kalvemaver, men genteknologi har i høj grad afløst denne fremstillingsmetode. Ved en kontrolleret gæringsteknik produceres enzymet af gensplejsede mikroorganismer i store gæringstanke (af Chr. Hansen – http://www.chr-hansen.com).

Osteoblaster

Del siden/ordet

Kaldes også for Bendanner. En type knogleceller der sørger for at der dannes nyt knoglevæv.

Osteoklaster

Del siden/ordet

Kaldes også for Benædere. En type knogleceller der sørger for at knoglevæv nedbrydes.

Osteologi

Del siden/ordet

Osteologi er læren om knoglerne.

Osteom

Del siden/ordet

Et osteom er en knoglesvulst.

Osteoporose

Del siden/ordet

Det samme som knogleskørhed. En tilstand hvor der sker et tab af knoglevæv. Tabet medfører en reduktion i knoglestyrke og -mængde. Knogletabet er aldersbetinget. Med alderen nedbrydes mere knoglevæv end der opbygges. Specielt hos kvinder i overgangsalderen er det kraftigt. Kvindernes østrogenproduktion falder bort, hvilket accelerer nedbrydningen af knoglevæv.