Ozelot

Del siden/ordet

Ozelotten, Leopardus pardalis, er et kattedyr (Felidae) der findes i Syd- og Mellemamerika, samt Mexico og et stykke op i USA. Den kan blive op til 1 meter lang.

Ozon

Del siden/ordet

Ozon, O3, også kaldet for trioxygen, er en gas. Ozon dannes ud fra oxygen (ilt). Det sker ved tilførsel af energi fx fra solens stråler eller fra elektriske udladninger (lyn).

I stratosfæren er ozon med til at beskytte livet på jorden mod de skadelige UV-stråler fra solen. Ved jordoverfladen er ozon et giftstof, der bl.a. angriber vores luftveje.

Ozonlag

Del siden/ordet

Ozonlaget er et lag af gassen ozon (O3), der findes i de øvre lag af atmosfæren (stratosfæren – 10-50 km fra jordoverfladen). Ozonlaget beskytter liv på jorden mod den skadelige ultraviolette stråling fra solen. Jo tykkere ozonlaget er, jo mindre uv-stråling når ned til jorden.

Ozonlaget stopper en stor del af solens UV-stråler ved at ozon konstant dannes, nedbrydes og gendannes bl.a. vha. UV-strålerne.

I 1980’erne fandt man udaf at menneskelig aktivitet forstyrrer ozonlaget. Hvert år fra september til november opstår der et “hul” i ozonlaget over Antarktis. Ozonlaget nedbrydes af de klor- og bromforbindelser (bl.a. CFC), der udledes fra produkter og industrielle processer. I FN-regi er der gennemført regler der skal begrænse anvendelsen af ozonnedbrydende stoffer – kendt som Montreal-protokollen.