PCB

Del siden/ordet

PCB er en forkortelse for Poly Chlorerede Biphenyler. Det er en gruppe klorerede organiske stoffer. PCB dannes ikke naturligt, men er siden først i det 19-århundrede blevet fremstillet i industrien, dog ikke i Danmark.

PCB er bioakkumulerbart, dvs. at det opkoncentreres gennem fødekæden.

På grund af dets kemiske stabilitet er det meget svært nedbrydeligt i naturen. Alle tilgængelige oplysninger tyder på, at stofgruppen er kræftfremkaldende, og derfor er PCB af den internationale kræftforskningsorganisation, IARC, klassificeret som “formodet kræftfremkaldende for mennesker”. PCB er desuden giftigt for mennesker og i miljøet.

En anden uheldig egenskab ved PCB er, at det ved brand kan omdannes til langt mere giftige stoffer, de såkaldte klorerede dibenzofuraner.

PCR

Del siden/ordet

PCR er en forkortelse for Polymerase Chain Reaction på dansk Polymerase kædereaktion.

PCR er en metode der efterligner den proces der kaldes for DNA-replikation. Det er den proces der foregår inden en celle deler sig. Alt arvematerialet (DNA) kopieres.

Metoden anvendes indenfor genteknologien til hurtigt at mangedoble små mængder DNA. Det kan være en retsgenetiker der ud fra små rester af blod eller sæd skal skaffe sig nok DNA materiale til at kunne afvise eller påvise en gerningsmand til en forbrydelse.

Trin i PCR-metoden:
1. DNA-molekylet opvarmes over 90 grader (det denaturerer). Derved brydes brintbindingerne mellem de 2 strenge.
2. Der tilsættes en primer, et lille stykke enkeltstrenget DNA eller RNA. Stykket binder sig til de 2 strenge.
3. Der tilsættes DNA-polymerase og nukleotider. DNA-polymerasen bindes til primeren og bygger videre derfra med den eksisterende streng som skabelon. Resultatet er to DNA-strenge der er magen til hinanden.

De tre trin køres igennem igen og igen. På den måde for man mangedoblet DNA-materialet.