pH

Del siden/ordet

pH er symbolet for surhedsgrad. pH er den negative logaritme til brintion koncentrationen. Den svinger mellem 0 og 14. Jo lavere værdi jo mere surt er en opløsning, jo højere værdi jo mere basisk.

Phag

Del siden/ordet

Det samme som en bakteriophag. En virus der angriber bakterier.

Phloem

Del siden/ordet

Kaldes også for sivæv. Det karsystem hos planter (bestående af levende celler) der transporterer sukker og andre næringsstoffer rundt i planten. Se også Xylem.

Phytase

Del siden/ordet

Phytase er et enzym, der kan nedbryde phytin.

Phytin er et stof der bl.a. indeholder fosfat (fosforsyre), og hos mange planter fungerer det som fosfatdepot (specielt i frø). Når phytase nedbryder phytin frigøres fosfaten, og planten kan anvende fosfaten til forskellige opbygningsprocesser.

Phytases fosfatfrigørende egenskaber udnyttes i kyllinge- og griseproduktionen. Phytase fremstillet af Novo Nordisk tilsættes kyllinge- og grisefoder. Enzymet virker i fordøjelseskanalen, hvor det nedbryder phytin i foderet. På denne måde frigøres fosforet i foderet, og dyret optager det og udnytter det. Resultatet er at fosfaten i foderet udnyttes bedre, der skal tilsættes mindre fosfat til foderet, og mindre fosfor havner i dyrenes afføring, og i den sidste ende bliver miljøbelastningen med fosfor mindre.

Canadiske og danske forskere har desuden udviklet den såkaldte Phytingris. Det er grise, der har fået indsplejset genet for phytase i deres celler. Det er kun i celler fra grisens spytkirtler at genet bliver udtrykt. Resultatet er, at de gensplejsede grise, ved hjælp af deres spyt, kan nedbryde phytin og optage den fosfat der derved frigøres. Som ved brugen af phytase som foderenzym, kan tilsætningen af fosfor til foderet undgås, og miljøbelastningen med fosfor reduceres kraftigt. Man kan så diskutere hvilken metode der er at foretrække.

Phytin

Del siden/ordet

Phytin er et stof der bl.a. indeholder fosfat (fosforsyre), og hos mange planter fungerer det som fosfatdepot (specielt i frø). Phytin kan nedbrydes af enzymet phytase, hvorved fosfaten frigøres fosfaten, og planten kan anvende fosfaten til forskellige opbygningsprocesser.