Placenta

Del siden/ordet

Se under moderkage.

Plankton

Del siden/ordet

Plankton er betegnelsen for organismer der er så små at de kan holde sig frit svævende i de frie vandmasser (både salt- og ferskvand).

Planorbis

Del siden/ordet

Slægstsnavnet for skivesnegle.

Plantehormon

Del siden/ordet

Planternes pendant til de dyriske hormoner. Et plantehormon er et organisk stof, der dannes i en plante. Det dannes ofte i én del af planten, og transporteres til en anden del af planten og udøver sin effekt. Der skal normalt en meget lille koncentration til at give et fysiologisk respons. Plantehormoner er fx. auxingibberellin og abscicinsyre.

Plasma

Del siden/ordet

Plasma kaldes også for blodplasma. Det er den væske der er tilbage når blodcellerne er taget fra.

Plasmid

Del siden/ordet

Et plasmid er et lille cirkelformet DNA-molekyle der kun indeholder få gener. Plasmider findes som en slags ekstra DNA hos mange bakterier (og hos gærceller). Under naturlige forhold kan bakterierne udveksle plasmiderne på forskellig vis (konjugation og transformation). Denne evne til at overføre arvemateriale anvendes i gensplejsning.

Plasmodium

Del siden/ordet

Plasmodium er slægtsnavnet for malariaparastitten.

Det er også betegnelsen for det stadie hos slimsvampe (Myxomyceter), hvor de har en amøboid form. De består af en gigantisk celle med mange cellekerner. De trækker et spor af slim efter sig, når de bevæger sig afsted.

Plasmolyse

Del siden/ordet

Når en plantecelle anbringes i en stærk sukker- eller saltopløsning, trænger vand ud af cellen ved osmose. Resultatet er at plasmamembranen/cellemembranen trækkes væk fra cellevæggen. Fænomenet kaldes for plasmolyse.

Pleiotropisme

Del siden/ordet

Pleiotropisme er det at have mangeartede effekter. Det bruges specielt om enkelt gener, der kontrollerer flere tilsyneladende uafhængige fænotypiske egenskaber. Det kan fx være individets formeringsevne og overlevelse.