PNEC

Del siden/ordet

PNEC er en forkortelse for Predicted No Effect Concentration. Det er den koncentration af kemiske stoffer, hvor der ikke forventes nogen effekt på levende organismer i et eventuelt belastet miljø.