Polarlys

Del siden/ordet

Polarlys er den samlede betegnelse for de spektakulære lysfænomoner der kan ses på den nordlige halvkugle som nordlys og på den sydlige halvkugle som sydlys.

Det fantastiske grønne, røde, blå og lilla lysshow opstår når elektrisk ladede partikler (elektorner og protoner) rammer det yderste af jordens atmosfære (120.000 km ude…) og kolliderer med atomer og molekyler her. Eksplosioner af magnetisk energi får bl.a. iltatomer og kvælstofatomer til at udsende de flotte farver. Fænomenet breder sig siden ned gennem atmosfæren.

Polio

Del siden/ordet

Polio (Poliomyelitis) kaldes også for Børnelammelse, da den i nogle tilfælde fører til lammelser hos især børn og unge.

Polio skyldes en virus (Poliovirus). Den giver normalt kun influenzalignende symptomer, men i nogle tilfælde angibes centralnervesystemet og der optræder stærkt invaliderende lammelser i bl.a. benene. I Danmark vaccineres alle børn mod polio og sygdommen betegnes som udryddet. På verdensplan er polio stærkt på retur. I følge WHO er den begrænset til 30 lande i det sydvestlige Asien samt i den vestlige og centrale del af Afrika.

Pollegeme

Del siden/ordet

Se under centrosom.

Pollen

Del siden/ordet

Pollen er blomsternes “sædceller”, dvs. det er de hanlige kønsceller. De er meget små. Størrelsen er typisk 20-80 µm (1µm=1/1000mm).

Pollen dannes i blomstens støvdragere. Via insekter, vind eller andre bestøvningsformer overføres de til støvfang hos blomster, der er af samme art.

I pollenkornets væg kan der være forskellige proteiner og glykoproteiner, der, når de frigives i fx næsen, giver anledning til allergi hos nogle mennesker.

Polymer

Del siden/ordet

En polymer er en naturlig eller syntetisk forbindelse bestående af molekyler med stor molekylevægt. Molekylet er opbygget af op til flere millioner små ens enheder (monomerer). Oligomerer består kun af 2-4 monomerer.

Polymerase kædereaktion

Del siden/ordet

Polymerase kædereaktion er det danske ord for Polymerase Chain Reaction også forkortet PCR. Det er en metode der anvendes indenfor genteknologien til hurtigt at mangedoble små mængder DNA. Det kan være en retsgenetiker der udfra små rester af blod eller sæd skal skaffe sig nok DNA materiale til at kunne afvise eller påvise en gerningsmand til en forbrydelse.

Polymerisering

Del siden/ordet

Polymerisering er en kemisk reaktion hvor to eller flere molekyler danner store molekyler. Molekylerne der består af mange ens enheder, også kaldet polymerer. De ens enheder kaldes for monomerer.

Polyploidi

Del siden/ordet

Normalt indeholder kropsceller to sæt kromosomer, et fra moderen og et fra faderen. Antallet kaldes for det diploide antal (2n) – hos mennesket er det norkalt 46. Det haploide antal er det antal hver forældre bidrager med (n) – dvs. 23 kromosomer. Er der flere end 2 sæt kromosomer til stede i en kropscelle kaldes det for polyploidi (>2n).

POP

Del siden/ordet

POP er  en forkortelse for Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte).

Blandt POP’erne findes de værste miljøgifte man kender til. De fleste af stofferne er:

  • Svært nedbrydelige
  • Meget giftige
  • De opkoncentreres i fødekæder
  • De er grænseoverskridende

I sandhed nogle uheldige egenskaber når stofferne havner i naturen. Nogle af stofferne er produceret til at blive spredt i naturen med vilje. Fx brugen af bekæmpelsesmidler overfor skadedyr. Andre af stofferne havner utilsigtet i naturen via vores affaldsbehandlig etc.

De værste af POP’erne er bedre kendt som “Det beskidte Dusin”. Det er pesticiderne aldrin, chlordan, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, mirex og toxaphen. Dertil kommer PCB, HCB, dioxiner og furaner.

Internationalt arbejdes der på at udfase de farligste POP’er. Danmark ratificerede i 2003 Stockholm Konventionen (www.pops.int/). Den forpligter lande over hele verden til et øjeblikkeligt stop for produktion, import, eksport og forbrug af “Det beskidte Dusin”.

Population

Del siden/ordet

En population er en samling af individer der tilhører samme art indenfor et bestemt/givent område.

Positiv feedback

Del siden/ordet

Positiv feedback er en reguleringsmekanisme hvor produktionen af et stof fører til en øget produktion af et eller flere stoffer der igen fører til en øget produktion af det første stof. Dermed får man en hurtig produktion af et stof men også en produktion der let kan løbe løbsk.

Et eksempel på positiv feedback ses ved dannelsen af kønshormonet østrogen i kvindens menstruationscyklus. Se under østrogen.

Se også under negativ feedback.