r-RNA

Del siden/ordet

Også kaldet for ribosomalt-RNA. Det er en enkeltstrenget nukeinsyre der indgår i opbygningen af ribosomer. Ribosomer er bitte små organeller der består af en lille og en stor underenhed, begge opbygget af protein og RNA (rRNA). Ribosomer kobler aminosyrer sammen til lange kæder der i sidste ende bliver til proteiner.

Radon

Del siden/ordet

Radon er en radioaktiv gasart der findes i undergrunden. Det vurderes at Radon er skyld i omkring 9% af lungekræfttilfælde i Danmark hvert år.

Række

Del siden/ordet

Indenfor systematikken er en række den første underopdeling af et rige. Fx indeholder dyreriget rækken Chordater der er dyr med rygstreng. Chordater deles igen i underrækker, hvor Hvirveldyr (Vertebrata) er den mest kendte. Det er her fisk, padder, krybdyr, fugle, pattedyr m.fl. hører til. Disse grupper kaldes for Klasser.

Respiration

Del siden/ordet

Det samme som ånding eller forbrænding. Det er betegnelsen for den iltningsproces i en celle hvor næringsstoffer nedbrydes fuldstændig under dannelse af energi, kuldioxid og vand. Se ligningen nedenfor:

Ribosom

Del siden/ordet

Ribosomerne er cellens “proteinfabrikker”. Det er bitte små organeller der består af en lille og en stor underenhed, begge opbygget af protein og RNA. Her foregår dannelsen af protein.

Det første trin i dannelsen af protein er at der laves noget messenger-RNA (også kaldet for budbringer-RNA). Det er en enkeltstreget kopi af et stykke DNA (svarende til et enkelt gen).

Dernæst forlader messenger-RNA’et cellekernen gennem kerneporerne og bringer sit budskab til ribosomerne.

Ribosomerne sørger for at den genetiske kode som messenger-RNA’et indeholder oversættes til en kæde af aminosyrer, der til slut har form af et protein.

 

RNA

Del siden/ordet

Forkortelse for RiboNucleic Acid, ribonukleinsyre på dansk. Som navnet antyder er RNA en nukleinsyre (kernesyre). Molekylet er opbygget på samme måde som DNA. Dvs. det består af lange kæder af nukleotider. Nukleotider er opbygget af en nitrogenholdig base, en pentose (sukkerstof med 5 kulstofatomer) og et fosfatmolekyle.

Hos RNA kan basen være en af de fire: Cytosin (C), Guanin (G), Adenin (A) og Uracil (U) (i DNA er Uracil erstattet med Thymin). Pentosen er ribose (deoxyribose hos DNA). RNA er enkeltstrenget og der findes tre typer: m-RNA, t-RNA og r-RNA.

 

RSPO

Del siden/ordet

En forkortelse for Roundtable of Sustainable Palm Oil.

En certificeringsordning for bæredygtig palmeolieproduktion. Det er Verdens Naturfonden, WWF, der har taget initiativ til ordningen.

Se mere her: WWF‍