RNA

Del siden/ordet

Forkortelse for RiboNucleic Acid, ribonukleinsyre på dansk. Som navnet antyder er RNA en nukleinsyre (kernesyre). Molekylet er opbygget på samme måde som DNA. Dvs. det består af lange kæder af nukleotider. Nukleotider er opbygget af en nitrogenholdig base, en pentose (sukkerstof med 5 kulstofatomer) og et fosfatmolekyle.

Hos RNA kan basen være en af de fire: Cytosin (C), Guanin (G), Adenin (A) og Uracil (U) (i DNA er Uracil erstattet med Thymin). Pentosen er ribose (deoxyribose hos DNA). RNA er enkeltstrenget og der findes tre typer: m-RNA, t-RNA og r-RNA.