Rodzoneanlæg

Del siden/ordet

Rodzoneanlæg er en type rensningsanlæg. Metoden består i at spildevand ledes gennem en mark med sumpplanter som fx tagrør. Tagrørsplanterne forsyner deres rødder med ilt hvorved der dannes iltrige miljøer omkring rødderne. Det iltrige miljø gør at der kan foregå en mikrobiel nedbrydning af det organiske stof der er i spildevandet. Derudover bindes og omsættes også næringssalte.

Rodzoneanlæg anvendes med succes i små bysamfund hvor spildevandsmængden står i et realistisk forhold til de forholdsvis store arealer der kræves.