Sædskifte

Del siden/ordet

Sædskifte er når en landmand ikke dyrker den samme afgrøde på sin mark to år i træk.

I økologisk landbrug er et velplanlagt sædskifte en nødvendighed. Når der hverken må anvendes sprøjtemidler eller kunstgødning er skiftet af afgrøde en vigtig forholdsregel overfor sygdomme, skadedyr og ukrudt. Det gælder simpelthen om at de skadevoldere der kan forårsage en udbyttenedgang skal have så svære vilkår som muligt (de får kun “serveret” deres livret 1 år hver 5-7 år).

En anden vigtig ting omkring sædskifte er tilførslen af kvælstof til jorden via dyrkningen af bælgplanter som fx rødkløver, ærter og lucerne. Bælgplanter kan i symbiose med nogle knoldbakterier binde store mængder af luftens kvælstof i form af proteiner. Dermed gødes jorden og samtidig bevares en god jordstruktur.