Slagvolumen

Del siden/ordet

Slagvolumen er den mængde blod hjertet pumper ud hver gang det trækker sig sammen. Ganger man slagvolumen med pulsfrekvensen (antal gange hjertet trækker sig sammen pr. minut) får man hjertets minutvolumen, dvs. den mængde blod hjertet pumper ud i blodkredsløbet pr minut.

Slægt

Del siden/ordet

Indenfor systematikken er en Slægt den første underopdeling af en Familie. Fx kan Familien Canidae (hunde) deles op i følgende slægter: Hundeslægten, Ræveslægten m.fl.

Slimsæk

Del siden/ordet

En slimsæk (også kaldet bursa) er som navnet antyder en sæk med slim. Slimsække findes rundt om i kroppen i områder, der udsættes for tryk eller slid, eller hvor væv skal kunne glide op ad hinanden. En typisk placering er mellem en knogle og en sene. Andre steder er mellem flere sener, mellem huden og en sene eller en knogle m.fl.

Slimsække nedsætter gnidningsmodstanden og trykket i et område. En slimsæk kan irriteres og give anledning til store smerter. Se mere under Slimsækinflammation.

Slimsækinflammation

Del siden/ordet

En slimsækinflammation (også kaldet for en bursit) er en betændelsestilstand i en slimsæk (bursa).

Der skelnes mellem 3 typer inflammationer:

  1. Friktionsbursit
    Der opstår en mekanisk irritation pga. hyppigt gentagne bevægelser. Det er fx i slimsækken ved achillessenen.
  2. Kemisk bursit
    Fremkaldes af en inflammation i nærtliggende senevæv. En skade i supraspinatussenen (den øvre skulderkammuskel), fx ved ketsjerspil eller kast, kan forplante sig videre til slimsækken inde i skulderleddet.
  3. Septisk bursit
    Skyldes en infektion med bakterier fra blodet eller fx fra en hudafskrabning.

Slimsvampe

Del siden/ordet

Slimsvampe (Myxomycetes) hører ikke til de ægte svampe, et mere præcist navn ville være “svampedyr”. Sammen med en broget skare af ikke særligt beslægtede eukaryote organismer hører slimsvampene til riget Protister.

På et tidspunkt af slimsvampenes livscyklus, minder de om svampe, medens de på andre tidspunkter af livscyklus minder om amøber, dvs. dyr.

Slimsvampe ernærer sig af dødt organisk materiale og bakterier som de omslutter mens de kravler omkring på skovbunden i deres amøbefase. I amøbefasen består de af en stadigt voksende cellemasse (plasmodium).