Sødestof

Del siden/ordet

Mange mad- og drikkevarer kan fåes i en light udgave hvor almindeligt sukker er erstattet med forskellige sødestoffer. Det kan være for at spare på energiindtaget eller for at undgå huller i tænderne. Folk med sukkersyge får desuden en mulighed for at få tilfredsstillet deres behov for noget sødt.

Sødestoffer det er tilladt at bruge: Cyclamat, acesulfamkalium, saccharin, aspartam, sorbitol, xylitol, mannitol, maltitol-sirup og sorbitol-sirup. Fælles for saccharin, aspartam, acesulfamkalium og cyclamat er at de er kunstigt fremstillede stoffer der ikke er beslægtet med almindeligt sukker i kemisk henseende. Deres “sødme” kan være op til flere hundrede gange kraftigere end sukker.

sørestaurering

Del siden/ordet

Sørestaurering er en form for naturgenopretning hvor man ved forskellige indgreb forsøger at rette op på forholdene i en forurenet sø. Hvis fosforkoncentrationen i en sø er for stor kan man tilsætte jern, aluminium eller kalk for at udfælde fosforen. Andre former for sørestaurering er: Iltning, beluftning, biomanipulation (fisk og/eller undervandsplanter), sedimentfjernelse m.m.

Søvnapnø

Del siden/ordet

Apnø betyder vejrtrækningspause. En person med søvnapnø har en søvn, hvor der gentagne gange opstår pauser i vejrtrækningen. I perioder af 10-90 sekunder tillukkes svælget, og luft hindres i at komme ned i lungerne, ofte efterfølges apnøerne af en kraftig snorken. Lidelsen kaldes også for Obstruktiv søvnapnø.

Resultatet af de mange pauser og bratte ubevidste opvågninger er, at personen aldrig kommer ned i den dybe søvn, samtidig med at iltindholdet i blodet falder. Kvaliteten af søvnen forringes dermed drastisk.

Omkring 100.000 danskere anslås at lide af søvnapnø. Den bedste behandling foregår med en maskine, der blæser luft ind gennem næsen under søvnen (CPAP-maskine).