Stamcelle

Del siden/ordet

Stamceller er forstadier til de forskellige typer celler vores krop består af (fx nerve-, knogle-, muskel- og hud-celler). Stamceller er celler hvis fremtid ikke er bestemt endnu. I modsætning til almindelige celler er stamceller ikke specialiseret til en bestemt funktion. De kan dele sig uden at de ændres eller ældes.

Den befrugtede ægcelle samt cellerne i de første delingsfaser er stamceller, der kan danne grundlag for en hel organisme, fx et helt menneske. Disse stamceller siges at være totipotente.

I det tidlige fosteranlæg (blastocyt-stadiet) kan alle fostercellerne udvikles til samtlige af de 210-240 forskellige celletyper, der findes i den voksne krop. Disse stamceller kaldes for Embryonale stamceller, og de siges at være pluripotente.

Voksne stamceller er den anden type stamceller der skelnes mellem. Stamceller i den voksne krop kan ikke udvikles til alle typer celler, og de kan kun dele sig et begrænset antal gange. Stamceller i leveren vil således kun kunne differentieres til de forskellige celletyper der findes i leveren. Deres funktion er således at erstatte gamle og ødelagte celler og dermed forny organet gennem hele livet. Voksne stamceller siges at være multipotente

Der forskes intensivt i stamcellernes udvikling og funktion. Målet er at kunne erstatte eller reparere syge celler, væv og organer. I behandlingen af leukæmi har man haft succes med at transplantere ny knoglemarv. De nye stamceller (voksne) der tilføres giver ophav til nye raske blodceller. Der er ingen tvivl om at stamcellerne er kroppens reservedelslager, men fremtiden vil vise, om man kan blive klog på hvordan de kan udnyttes i behandling.

Stenose

Del siden/ordet

Stenose betyder forsnævring eller indsnævring. Om arterier der tilstoppes på grund af længere tids aflejringer af fedt, kolesterol m.m. Se også restenose

Sterilisation

Del siden/ordet

En ødelæggelse af alt levende. I mikrobiologisk sammenhæng er det ødelæggelsen af alle kim (bakterier, virus m.m.). Hos mennesket er en sterilisation ikke lige så voldsom. Her bliver sæd- eller æggeleder blokeret sådan at sæd- og ægcelle ikke kan mødes. Dvs. ingen befrugtning er mulig.

Stesolid

Del siden/ordet

Stesolid er handelsnavnet for Diazepam (et andet handelsnavn er valium). Diazepam hører til gruppen af benzodiazepiner. En gruppe lægemidler der bla. anvendes ved angst og søvnforstyrrelser.

Diazepam bindes til nogle strukturer i hjernen kaldet for GABA-receptorer. På denne måde hæmmes de nerveimpulser der ellers ville kunne fremkalde angst, søvnløshed og kramper.

Der er kraftige bivirkninger forbundet med brugen af stesolid og andre benzodiazepiner så man skal passe godt på!

Stimulus

Del siden/ordet

Et stimulus er en påvirkning der ofte fører til en eller anden reaktion. Det kan være et indre respons fra fx en muskel- eller nervecelle. Det kan også være et ydre respons i form af et ændret adfærdsmønster fx en refleksreaktion. Se også nøglestimulus.

Stivelse

Del siden/ordet

Stivelse er de fleste planters vigtigste oplagsnæring. I kartofler, korn, ris m.m. er der et stort indhold af stivelse.

Stivelse er et komplekst kulhydrat. Komplekst hentyder til at det er opbygget af lange kæder af små sukkerenheder (glukose-molekyler). Stivelse består af to typer molekyler Amylose og Amylopektin.

 

Stoffer

Del siden/ordet

At være på stoffer er når man tager en eller anden form for euforiserende stof oftest betegnet som narkotika. Narkotika er en gruppe af afhængighedsskabende stoffer (ulovlige) der giver en euforiserende rus når de indtages. Rusen kan være af forskellig karakter, lige fra opkvikkende til søvndyssende.

Stofskifte

Del siden/ordet

Stofskifte er en samlebetegnelse for alle de biokemiske processer der foregår i en levende organisme. I en enkelt celle foregår der flere hundrede af sådanne processer. Nogle involverer nedbrydningen af stoffer, disse kaldes for kataboliske reaktioner. Andre involverer opbygningen af stoffer, disse kaldes for anaboliske reaktioner.

Storkebid

Del siden/ordet

Storkebid er røde mærker som ret mange børn fødes med. De optræder oftest i nakken eller ved øjenlåg. Mærkerne skyldes en udviklingsfejl, hvor blodkarene i et lille område er konstant udvidet, hvorved området farves rødt (af blodet). Storkebid er ikke farlige og bliver mindre fremtrædende/forsvinder med alderen. De kan fjernes ved behandling med laser eller lys. En anden form for fødselsmærke er jordbærmærke, de bør fjernes hurtigst muligt.