Symbiose

Del siden/ordet

Oprindeligt betegnelsen for et samliv/partnerskab mellem to organismer fra forskellige arter hvor begge får en ernæringsmæssig fordel ud af det.

I dag bruges begrebet mere bredt for alle former for samliv mellem to arter, mens det samliv hvor begge opnår en fordel specifikt kaldes for mutualisme. Se mere i oversigten over de forskellige artsrelationer der skelnes mellem.

Sympatiske-nervesystem

Del siden/ordet

Det sympatiske nervesystem udgør sammen med det parasympatiske nervesystem det autonome nervesystem. Det sympatiske nervesystem sørger populært sagt for at kroppen er i alarmberedskab, klar til at “flygte eller kæmpe”. Det vigtigste stof i den sammenhæng er transmitterstoffet noradrenalin. Det sætter gang i sagerne… Den parasympatiske del får kroppen ned på jorden igen og tilbage til en normal tilstand. Det sker via transmitterstoffet acetylcholin.

Synapse

Del siden/ordet

En synapse er en struktur hvori en nerveimpuls overføres fra en nervecelle til en anden celle. Denne celle kan være en anden nervecelle eller fx en muskelcelle eller en kirtelcelle. Der skelnes mellem 2 typer synapser:

 1. Elektrisk synaps
  I denne synapstype passerer nerveimpulsen direkte fra en celle til en anden ved, at ioner passerer frit mellem cellerne via ionkanaler.
 2. Kemisk synaps
  Her er skudt et ekstraled ind mellem cellerne – en synapsekløft. Det elektriske signal, som nerveimpulsen er, omdannes til et kemisk signal i form af et transmitterstof, og når det når den modtagende celle omdannes det igen til et elektrisk signal, alt efter transmitterstoffets virkning. Se mere nedenfor.

Den kemiske synaps består af tre dele:

 • Den præsynaptiske endeknop
  (med vesikler indeholdende transmitterstof)
 • Synapsekløften
 • Det postsynaptiske membranområde
  (med receptorer for transmitterstoffet)

Impulsoverførslen kan inddeles i 4 trin:

 1. Nerveimpulsen ankommer til den præsynaptiske endeknop gennem et axon, derefter sker der en frigivelse af transmitterstof.
 2. Transmitterstoffet diffunderer over synapsekløften
 3. Transmitterstoffet bindes til en receptor på den postsynaptiske membran. Virkningen kan enten være fremmende eller hæmmende for dannelsen af en ny nerveimpuls (aktionspotentiale).
 4. For at hindre overstimulering fjernes overskydende transmitterstof fra synapsekløften.

Syntese

Del siden/ordet

En syntese er opbygningen/fremstillingen af ofte komplekse stoffer og materialer ud fra enkle stoffer.

Systematik

Del siden/ordet

Systematik er en forskningsdiciplin inden for biologien hvor arter ordnes i grupper på basis af deres ligheder på forskellige punkter. Det kan kan være udbredelsesmønster, plads i fødekæde, forplantningsmåde, anatomi, fysiologi, social adfærd m.m. Denne del af systematikken kaldes også for klassifikation.

Resultatet af inddelingen i grupper er et system hvor grupperne opbygges hierakisk som en pyramide bestående af flere lag. Lagene i pyramiden kaldes for kategorier. De vigtigste fra top til bund er: Rige, Række, Klasse, Orden, Familie, Slægt og Art. Klik på dem for at lære mere…

Udover at opbygge systemet og opstille slægtsskaber består systematik af en navngivning og beskrivelse af arterne.

Systolisk-blodtryk

Del siden/ordet

Det systoliske blodtryk opstår når hjertet trækker sammen og pumper blod ud i kroppen. Trykket er det tryk blodet udøver på hjertets indre karvæg. Det ligger normalt på 120 mmHg hos yngre raske personer. Når hjertet slapper af kaldes blodtrykket for det diastoliske blodtryk.