t-RNA

Del siden/ordet

Forkortelse for transfer-RNA også kaldet for transport-RNA. Det er en enkeltstrenget nukleinsyre med et kløverbladsformet udseende. I cytoplasma binder det en aminosyre og bringer det hen til ribosomerne. Når den rette triplet i det m-RNA der er koblet til ribosomet er til stede afleveres aminosyren. Ribosomerne kobler aminosyrer sammen til lange kæder der i sidste ende bliver til proteiner.

Telomerer

Del siden/ordet

Endeområderne i et kromosom kaldes for telomerer. De består af bestemte basesekvenser der gentages igen og igen (Humane celler: TTAGGG x N). De er med til at stabilisere kromosomet.

Hver gang cellen deler sig afkortes telomeren. Når cellen har delt sig et vist antal gange er telomeren blevet så kort at cellen dør.

Enzymet telomerase kan forlænge cellens liv ved at genopbygge telomererne, dette foregår bla. i kønsceller og kræftceller (der er ikke langt mellem liv og død…).

Thymin

Del siden/ordet

En kvælstofholdig base der forkortes med T. Den indgår i opbygningen af DNA. Thymin baseparrer med Adenin.

Translation

Del siden/ordet

En oversættelsesproces. Den genetiske information der ligger i et m-RNA molekyle oversættes fra en række af baser til en række af aminosyrer. Translationsprocessen foretages af ribosomerne, cellens “proteinfabrikker”.

Turners syndrom

Del siden/ordet

En arvelig sygdom hos kvinder hvor antallet af kromosomer i kroppens celler afviger fra det normale (aneuploidi). I stedet for de normale 2 X-kromosomer er der kun et til stede, dvs. der er kun 45 kromosomer ialt (22 par alm. kromosomer og et kønskromosom). Turner piger har en lavere vækst end normalt og underudviklede kønsorganer. På mange måder kan de leve et normalt liv.