Telofase

Del siden/ordet

Den sidste fase i celledelingen. Kromosomerne samles i to grupper, en ved hver pol. Der dannes en ny kernemembran rundt om kromosomerne og de mister langsom deres synlighed. Herefter deler cellen sig normalt i to. Forrige fase var anafasen.

Telomerase

Del siden/ordet

Telomeraser er enzymer der er involveret i dannelsen af telomerer (kromosomender) i de fleste eukaryote celler. Telemoraser er en specialiseret type reverse transcriptaser der genopbygger et dobbeltstrenget stykke DNA udfra et enkeltstrenget stykke RNA. Se mere under telomerer.

Telomerer

Del siden/ordet

Endeområderne i et kromosom kaldes for telomerer. De består af bestemte basesekvenser der gentages igen og igen (Humane celler: TTAGGG x N). De er med til at stabilisere kromosomet.

Hver gang cellen deler sig afkortes telomeren. Når cellen har delt sig et vist antal gange er telomeren blevet så kort at cellen dør.

Enzymet telomerase kan forlænge cellens liv ved at genopbygge telomererne, dette foregår bla. i kønsceller og kræftceller (der er ikke langt mellem liv og død…).

Tenebrio molitor

Del siden/ordet

Tenebrio molitor er det latinske navn for melorm.

Teratogenicitet

Del siden/ordet

Teratogenicitet er et stofs evne til at føre til medfødte misdannelser hos et foster.

Termoreceptor

Del siden/ordet

En type temperaturfølsom sansecelle. Se mere under sanseceller.

Testosteron

Del siden/ordet

Testosteron er det mandlige kønshormon.

Testosteron er et steroidhormon der produceres i mandens testikler. Det er ansvarlig for udviklingen af de primære- og sekundære kønskarakterer hos mænd.

De primære kønskarakterer er udvikling, modning og funktion af kønsorganerne. Det er fx produktionen af sædceller.

De sekundære kønskarakterer er skægdannelse, dyb stemme, muskelvækst, kropsbehåring, kropsbygning m.m.

Der produceres også testosteron i binyrebarken. Det sker hos både piger og drenge og har betydning for vækstspurten i puberteten.

Tetracyklin

Del siden/ordet

Tetracyklin er et vigtigt bredspektret antibiotikum. Det anvendes til at behandle bakterieinfektioner ved bl.a. klamydia, malaria og akne (bumser). Det virker ved at hæmme bakteriernes proteinsyntese.

Landbruget har brugt tetracyklin i stor stil i svindeproduktion, og det store forbrug anses for at være en direkte årsag til fremkomsten af de multiresistente MRSA bakterier.

Tetracyklin produceres naturligt af bakterier af slægten Streptomyces.

Tetrodotoxin

Del siden/ordet

Tetrodotoxin er et marint neurotoxin (nervegift) der bl.a. findes hos kuffertfisk (Tetraodon sp.). Indtagelse af 1-2 mg er nok til at dræbe en voksen person. En ret effektiv beskyttelse mod at blive spist…

Tetrodotoxin virker ved at blokere natriumkanalerne i nervecellers cellemembran, derved hindres udbredelsen af nervesignaler.

Forskning tyder på at Tetrodotoxin faktisk ikke produceres af kuffertfisken selv men af forskellige marine bakterier. De lever i et symbiotisk forhold med værten (kuffertfisk m.fl.). Bakterierne har et sted at bo og fisken beskyttes mod at blive spist.