Telomerer

Del siden/ordet

Endeområderne i et kromosom kaldes for telomerer. De består af bestemte basesekvenser der gentages igen og igen (Humane celler: TTAGGG x N). De er med til at stabilisere kromosomet.

Hver gang cellen deler sig afkortes telomeren. Når cellen har delt sig et vist antal gange er telomeren blevet så kort at cellen dør.

Enzymet telomerase kan forlænge cellens liv ved at genopbygge telomererne, dette foregår bla. i kønsceller og kræftceller (der er ikke langt mellem liv og død…).