t-RNA

Del siden/ordet

Forkortelse for transfer-RNA også kaldet for transport-RNA. Det er en enkeltstrenget nukleinsyre med et kløverbladsformet udseende. I cytoplasma binder det en aminosyre og bringer det hen til ribosomerne. Når den rette triplet i det m-RNA der er koblet til ribosomet er til stede afleveres aminosyren. Ribosomerne kobler aminosyrer sammen til lange kæder der i sidste ende bliver til proteiner.

Transfedtsyrer

Del siden/ordet

Transfedtsyrer er en type fedtsyrer, der fremstilles industrielt fra flydende umættede fedtsyrer. Det kan fx være sojaolie og majsolie. Ved opvarmning og tilsætning af brint og katalysatorer rettes vinklerne i de umættede fedtsyrer ud. Derved får de nye fedtsyrer næsten den samme rumlige struktur som mættede fedtsyrer. Dvs. at de er faste ved stuetemperatur og dermed lettere at transportere og opbevare.

Nye undersøgelser peger på at indtagelsen af transfedtsyrer giver en øget risiko for hjertekarsygdomme. I Danmark er forbruget af transfedtsyrer i den danske margarine industri blevet kraftigt nedtrappet. En undtagelse for denne udvikling er popkorn og friturefedt. Her er der stadig et stort indhold af transfedtsyrer. På varedeklarationer optræder transfedtsyrer som hærdet fedt/fedtstoffer.

Transformation

Del siden/ordet

Transformation er bakteriers optagelse af plasmider eller kromosomstykker direkte fra omgivelserne. Transformation kan foregå i naturen eller ved gensplejsning i laboratoriet.

Transgen

Del siden/ordet

Transgene planter, dyr eller mikroorganismer har fået tilført gener der er fremmede for arten.

Man omtaler ofte disse transgene arter som genmodificerede. Overførslen sker vha. genteknologi, en teknik hvor man kan ændre i organismers arveanlæg.

Ved at blande gener fra forskellige organismer overskrider man de naturlige artsgrænser. Det er der mange der er skeptiske overfor. Er konsekvenserne belyst ordentligt? Kan de genmodificerede arveanlæg fx sprede sig til andre arter?

Translation

Del siden/ordet

En oversættelsesproces. Den genetiske information der ligger i et m-RNA molekyle oversættes fra en række af baser til en række af aminosyrer. Translationsprocessen foretages af ribosomerne, cellens “proteinfabrikker”.

Translokation

Del siden/ordet

Translokation er når noget flyttes fra et sted til et andet. Eksempler:

  • I genetikken er translokation en slags kromosom mutation hvor en del af et kromosom flyttes over på andet ikke-homologt kromosom.
  • Transport af næringsstoffer i planter (via phloem).

Transpiration

Del siden/ordet

Hos dyr er transpiration afgivelsen af sved fra svedkirtler. Hos planter er det tabet af vand til omgivelserne fra de grønne plantedele (driver optagelsen af vand via rødderne).

Transplantation

Del siden/ordet

Transplantation er en overførsel af et organ fra en donor til en modtager.

Transportsyge

Del siden/ordet

Transportsyge er karakteriseret ved symptomer som kvalme, svimmelhed, kuldegysninger, hovedpine m.m. Transportsyge optræder hos nogle mennesker når de transporteres passivt i fx bil, fly eller skib. I de tilfælde kaldes det også for køre-, luft- og søsyge.

Årsagen til transportsyge er kompleks og ikke fuldt ud klarlagt. Den mest anerkendte forklaring er “sensory conflict”-hypotesen. I følge den teori, opstår tranportsyge når hjernen modtager sansesignaler, om kroppens bevægelse, der konflikter med hinanden og det som hjernen forventer (hukommelse).

Sansesignaler om kroppens bevægelse stammer fra synet, ligevægtscentret i det indre øre, samt fra nerveender i muskler, led, hud og andet væv.

En konfliktsituation kan være når en person læser en bog ombord på en båd der gynger. Ligevægtsorganet i det indre øre, sender signal til hjernen om at personen vipper i takt med båden, mens synet ikke registrere nogen vippen, da det jo er hele kahytten, der vipper. Denne konflikt i signaler kan føre til, at der sendes stimulerende nervesignaler til kvalmecentret.

En joker i dette spil er hjernens forventninger. Vi har en hukommelse der sætter os i stand til at lære fra gang til gang. Hjernen kan lære, at det er OK, at der er en konflikt mellem syn og ligevægt i nogle situationer. På denne måde slipper vi for at der sendes signaler til kvalmecentret. Transportsyge kan med andre ord trænes væk.

Triglycerid

Del siden/ordet

Triglycerider er det mest almindelige forekommende type fedtstof. Et triglycerid består af esterforbindelse mellem glycerol (3 OH-grupper) og tre fedtsyrer.

Triose

Del siden/ordet

Trioser er en gruppe kulhydrater (sukkerstoffer) der består af én sukkerenhed (monosakkarid) med 3 kulstofatomer. En vigtig triose er glyceraldehyd, der er en vigtig del af kulhydratomsætningen.

Triplet

Del siden/ordet

Også kaldet for codon. Det er betegnelsen for en sekvens af tre baser i DNA. Tilsammen danner de den “genetiske kode” for en given aminosyrer eller en start/stop-kode.

Triploidi

Del siden/ordet

En triploid organisme har celler med 3 sæt af hvert kromosom.

Normalt indeholder kropsceller to sæt kromosomer, et fra moderen og et fra faderen. Antallet kaldes for det diploide antal (2n) – hos mennesket er der 46 kromosomer i hver kropscelle.

Det haploide antal er det antal hver forældre bidrager med (n) – dvs. 23 kromosomer hos mennesket. Er der flere end 2 sæt kromosomer til stede i en kropscelle kaldes det for polyploidi (>2n).

Trombose

Del siden/ordet

Trombose leder til tromber = blodpropper.

Tropisme

Del siden/ordet

Om en organismes bevægelse (dreje, bøje etc.) hen imod eller væk fra et eksternt stimuli (lys, varme, tyngdekraft etc.). se fx geotropisme.

Trypanosoma

Del siden/ordet

Trypanosoma er slægtsnavnet for den encellede parasit Trypansoma sp., der er skyld i den afrikanske sovesyge. Se mere under sovesyge.

 

Trypsin

Del siden/ordet

Trypsin er et fordøjelsesenzym, der produceres i bugspytkirtlen. Sammen med andre enzymer udskilles det til tolvfingertarmen, den øverste del af tyndtarmen. Trypsin spalter proteiner op i mindre aminosyrekæder (polypeptidkæder). Det sker som for alle andre fordøjelsesenzymer ved hydrolyse (der optages vand). I første omgang udskilles trypsin i en inaktiv form kaldet trypsinogen.

Trypsinogen

Del siden/ordet

Trypsinogen er den inaktive form, som det proteinspaltende enzym trypsin udskilles på. Når trypsinogen udskilles i tyndtarmen omdannes trypsinogen vha. enzymet enterokinase til trypsin. Enterokinase produceres af celler i tyndtarmsvæggen. Trypsin i sig selv speeder også omdannelsesprocessen op således at der kan produceres en masse trypsin når der er brug for det. At trypsin udskilles på en inaktiv form hindrer at bugspytkirtlen bliver “fordøjet”.

Tryptofan

Del siden/ordet

Tryptofan er en essentiel aminosyre. Se mere under aminosyrer.