UHT

Del siden/ordet

UHT er en forkortelse for Ultahøj temperatur. UHT-mælk er mælk, der er gjort langtidsholdbar ved varmebehandling ved 135-150 grader i 1-4 sekunder.

Ultraviolet lys

Del siden/ordet

Ultraviolet lys, eller UV-lys, er den del af sollyset der har den korteste bølgelængde. Ultraviolet lys er hovedårsagen til dannelsen af hudkræft.

Ulv

Del siden/ordet

Ulven (Canis lupus) hører til hundefamilien Canidae. Den var engang vidt udbredt i Europa. Idag er den stort set udryddet. Små isolerede bestande findes i Spanien, Italien, Balkan og det nordlige Skandinavien. Norge er på skamligste ved at skyde en stor del af den lille flok der er tilbage i Norge.

Ulven ligner en stor Schäferhund. Den er et rovdyr. Den skal have ca. 5 kg kød dagligt. Den jager i flok og kan fange og dræbe dyr der er større end den selv. En ulveflok består af en hun og hendes seneste kuld hvalpe.

Umami

Del siden/ordet

Umami begrebet stammer fra japansk, og beskriver en kødagtig smag.

Umami opfattes som en smagssans på linie med de 4 grundsanser (surt, sødt, bittert og salt), som tungens sanseceller kan skelne i mellem. Umami-sansecellerne menes at reagere på aminosyrer, især monosodium glutamate (det 3’de krydderi).

Umættede fedtsyrer

Del siden/ordet

Umættede fedtsyrer er fedtsyrer der indeholder en eller flere dobbeltbindinger imellem kultofatomerne i kulbrintekæden. De er umættede med brintatomer. Der skelnes mellem monoumættede fedtsyrer der kun har en dobbeltbinding og flerumættede fedtsyrer der har mere end en dobbeltbinding.

Umættede fedtsyrer betegnes generelt som de sunde fedtsyrer mens mættede fedtsyrer (har ikke nogen dobbeltbindinger) betegnes som de usunde fedtsyrer.

Umættede fedtsyrer nedsætter risikoen for hjertekarsygdomme mens mættede fedtsyrer øger risikoen. En god tommelfingerregel er at jo mere flydende et fedtstof er jo mindre mættet fedt indeholder det.

Se også under mættede fedtsyrer.

Underernæring

Del siden/ordet

En ernæring der mangler kalorier (energi). Når kroppen mangler kalorier gennem længere tid nedbrydes kroppens egne proteiner (fx fra musklerne) for at skaffe energi. Musklerne mindskes i størrelse og hjernen kan komme i proteinmangel (med uoprettelige skader til følge.

Underernæring ses ved hungerskatastrofer hvor fx længerevarende tørke har spoleret et helt års høst. I den rige verden ses samme underernæringssymptomer ved sygdommen Anorexia nervosa, en psykisk betinget spiseforstyrrelse der giver sig udslag i en aversion mod kropsfedt. Se også fejlernæring.

Underliv

Del siden/ordet

Vores krop deles i 5 regioner: Hovedet, halsen, kroppen, overekstremiteterne (arme) og underekstremiteterne (ben).

Underlivet (Abdomen) er den del af kroppen der ligger nedenfor ribbene og diaphragma. Underlivet kaldes også undertiden for maveregionen.

Uorganisk

Del siden/ordet

Når noget er uorganisk stammer det ikke fra levende organismer. Det kan være stof eller materiale der forekommer i det fri. Det er fx vand og kuldioxid.

Uorganiske stoffer indeholder meget lidt eller ingen energi men mange af dem er vigtige næringsstoffer for planter og dyr. Nitrat, fosfat, kalium er vigtige stoffer for planters vækst og kaldes ofte for næringssalte. Modsætningen til uorganiske stoffer er organiske stoffer.

Uparrettåede hovdyr

Del siden/ordet

Uparrettåede hovdyr er en pattedyrsorden der består af tapirer, næsehorn, heste, æsler og zebraer. De er kendetegnet ved, at deres vægt især bæres af fodens midterste tå (tå nr. 3), tå nr. 1 mangler altid, og tæerne er omsluttet af en beskyttende hornskede eller hov. Alle uparrettåede hovdyr er planteædere, men de er ikke drøvtyggere.

Uracil

Del siden/ordet

Uracil er en kvælstofholdig base der forkortes med U. Den indgår i opbygningen af RNA. Uracil baseparrer med Adenin.

Urea

Del siden/ordet

Det samme som urinstof.

Urinstof

Del siden/ordet

Urinstof kaldes også for urea eller carbamid, CO(NH2)2. Urinstof er slutproduktet i proteinstofskiftet og ender med at blive udskilt med urinen.

Urter

Del siden/ordet

Urter er planter hvis stængel ikke bliver til ved, som fx en busk eller et træ. Urter er bløde og saftige.

Usikkerhedsfaktor

Del siden/ordet

Usikkerhedsfaktor forkortes UF. Usikkerhedsfaktor er en omregningsfaktor der bruges til at kompensere for usikkerheder eller mangler ved et forsøg.