Uorganisk

Del siden/ordet

Når noget er uorganisk stammer det ikke fra levende organismer. Det kan være stof eller materiale der forekommer i det fri. Det er fx vand og kuldioxid.

Uorganiske stoffer indeholder meget lidt eller ingen energi men mange af dem er vigtige næringsstoffer for planter og dyr. Nitrat, fosfat, kalium er vigtige stoffer for planters vækst og kaldes ofte for næringssalte. Modsætningen til uorganiske stoffer er organiske stoffer.