Vækstfremmere

Del siden/ordet

Vækstfremmere er en gruppe af stoffer, der tilsættes husdyrfoder. Vækstfremmere fremmer væksten hos dyrene og de udnytter foderet bedre. De fleste vækstfremmere er antibiotika (dræber eller hæmmer mikroorganismer), men visse enzymer og bakterier regnes også som vækstfremmere (probiotika).

Brugen af vækstfremmere er blevet kraftigt kritiseret, fordi der er påvist en øget forekomst af antibiotika-resistente bakterier i husdyrbesætninger, der er for foder med vækstfremmere i. Bakterier bliver simpelthen modstandsdygtige overfor de antibiotika der anvendes. Da der desuden er påvist forhøjede koncentrationer af antibiotika-resistente bakterier i de fleste kødtyper i detailhandelen, så frygter myndighederne at brugen af vækstfremmere kan udgøre en sundhedsrisiko for mennesker.

Væksthormon

Del siden/ordet

Væksthormon, også kaldet for somatropin, er et hormon der dannes i hypofysens forlap i hjernen. Væksthormon fremmer væksten hos børn og spiller en vigtig rolle i voksnes stofskifte.

Væksthormon anvendes som medicin ved forskellige sygdomme. Piger med Turner syndrom (det ene X-kromosom er defekt) bliver normalt ikke særlig høje. Ved at få tilført væksthormon bliver deres voksenhøjde væsentligt forhøjet.

Væksthormon produceres bl.a. af det danske bioteknologifirma Novo Nordisk. Her er det gensplejsede E-coli bakterier der står for produktionen af hormonet.

Vært

Del siden/ordet

En vært er en organisme der huser en anden organisme (en parasit/snylter) eller et fremmedlegeme (fx et plasmid).

Vættelys

Del siden/ordet

Vættelys er 2-20 cm aflange cigarformede forsteninger af den forhistoriske vættelysblæksprutte. Fossilet er det der er tilbage af blækspruttens bagende.

Vættelysblæksprutten hører til belemnitterne, en nu uddød forhistorisk blækspruttegruppe. Blæksprutterne levede tilbage i kridttiden for 65 til 220 millioner år siden sammen med dinosauerne.