Vedvarende energi

Del siden/ordet

Vedvarende energi kaldes også for fornybar eller alternativ energi. Det er energi der kan udnyttes uden at der bliver mindre af den. Solen, vinden, vand (fx bølger), jordvarme, biobrændsel (fx halm), biogas er energiressourcer der hele tiden fornyes. Modsætningen til vedvarende energi er kul, olie og naturgas. Disse ressourcer er af en begrænset mængde. De kaldes for Fossile brændsler.

Vedvæv

Del siden/ordet

Se under xylem.

Vegetationsanalyse

Del siden/ordet

En vegetationsanalyse er en beskrivelse af et områdes vegetation. Det kan fx omfatte:

 • En kortlægning
  En oversigt over arternes fordeling i fx et koordinatsystem
 • Dækningsgradsanalyse
  Hvor mange % af arealet er dækket af den pågældende art.
 • Frekvensanalyse
  Det antal prøveflader hvori arten forekommer. Fx brug af Raunkiærske cirkler.
 • Biomassebestemmelse
  Over- og underjordiske dele fra de forskellige arter tørres ved 105 grader og vejes.
 • Diversitet
  Antallet af arter.
 • m.m.

Vekselvarm

Del siden/ordet

Vekselvarme dyr, eller koldblodet dyr, har ikke en konstant kropstemperatur. De har en indre temperatur der følger temperaturen i omgivelserne. Modsætningen er de ensvarme dyr, der har en konstant kropstemperatur.

Vekselvarme dyr kaldes også for ektotherme dyr, da de henter deres varmeenergi udefra (ekto=udefra, therm=temperatur).

Vekselvarme dyr er hvirvelløse dyr, fisk, padder og krybdyr.

Vektor

Del siden/ordet

En vektor er en Bærer.

Indenfor genteknologien er en vektor fx en virus eller et plasmid. Vektoren overfører DNA fra en donororganisme til en værtsorganisme. Fra donororganismen isoleres noget DNA og det splejses ind i vektorens DNA. Det nye DNA kaldes for rekombinant DNA og det overføres til en værtsorganismes DNA.

Indenfor parasiternes verden er en vektor stadig en Bærer. Det der overføres er ikke DNA men en parasit. Vektoren er den organisme der overfører parasiten til en værtsorganisme. En vektor er fx malariamyggen. Den overfører malariaparasitter til mennesker.

Vena cava inferior

Del siden/ordet

Vena cava inferior er det latinske navn for den nedre hulvene. Det er en stor vene, der leder blodet fra den nedre del af kroppen tilbage til hjertets højre forkammer. Vena cava superior er den øvre hulvene.

Vena cava superior

Del siden/ordet

Vena cava superior er det latinske navn for den øvre hulvene. Det er en stor vene, der leder blodet fra den øvre del af kroppen tilbage til hjertets højre forkammer. Vena cava inferior er den nedre hulvene.

Vener

Del siden/ordet

En type blodkar der fører blodet tilbage til hjertet.

Venoler

Del siden/ordet

Navnet på de mindste vener. Venolerne opsamler blodet fra de mindste blodkar, kapillærerne, og fører det videre til venerne.

Ventilation

Del siden/ordet

Det at trække vejret (ånding).

Ventral

Del siden/ordet

Det der vender mod bugen/maven. Modsat dorsal, det der vender mod ryggen.

Ventrikel

Del siden/ordet

Ventrikel er den latinske betegnelse for mavesækken. Betegnelsen anvendes også generelt om hulrum, fx i hjernen eller hjertet.