Viagra

Del siden/ordet

Viagra er et lægemiddel mod impotens (erektionsbesvær) hos mænd. Produceres af Pfizer. Viagra virker ved at øge effekten af gasarten nitrogenoxid (NO).

Nitrogenoxid frigøres normalt i penis ved seksuel stimulering. Det binder sig til enzymet guanylyl cyclase, der øger produktionen af cGMP (ud fra GTP). cGMP får den glatte muskulatur i penis til at slappe af, hvorved blodtilstrømningen øges og der kommer en rejsning.

Viagra virker ved at hæmme enzymet phosphodiesterase-5 (PDE5), der nedbryder cGMP til GTP. Derved bibeholdes en øget koncentration af cGMP i det glatte muskulaturvæv, hvilket resulterer i en øget blodtilstrømning og øget chance for rejsning af penis.

Vibrio

Del siden/ordet

Vibrio er slægtsnavnet for en gruppe stavformede gram-negative bakterier. Der er beskrevet mere end 50 forskellige arter. Bakterierne har en enkelt flagel i den ene ende, som de bevæger sig med. De lever typisk i havvand, men er også vidt udbredt i ferskvand. Mange arter lever i et symbiotisk forhold med marine dyr som fx. skaldyr. En del er patogene (skadelige) overfor mennesker, det giver sig ofte udslag i kraftig diaré.

Vibrio cholerae er vel den kendteste art. Bakterien producerer et kraftigt giftstof der angriber tarmens epithel og forårsager kraftig diaré. Sygdommen hedder Kolera, og ubehandlet kan man dø i løbet af få timer. Udbrud af kolera hænger sammen med dårlig hygiejne, fx hvis drikkevandet er forurenet med fækalier (med kolerabakterier i). Kolera er meget sjælden i industrialiserede lande.

Vibrio vulnificus kan man få et uønsket bekendtskab med hvis man spiser rå skaldyr der er inficeret med denne bakterie. Specielt i varme somre skal man holde sig fra rå østers.

Vinterdepression

Del siden/ordet

Når den mørke vintertid rammer landet rammes omkring 250.000 mennesker af en vinterdepression. De bliver triste, trætte og har mest lyst til at blive liggende under dynen. Depressionen kan for nogles vedkommende med held behandles med lysterapi. 15-60 minutters lysbad om dagen er det mest normale. Se mere under lysterapi.

Virulens

Del siden/ordet

En generel beskrivelse af en mikroorganismes evne til at fremkalde sygdom hos en anden organisme fx mennesket.

Virulensfaktor

Del siden/ordet

En virulensfaktor er en faktor der bidrager til udviklingen af en bestemt sygdom. Det kan være en mikroorganisme, et toxin, et enzym eller lignende.

Virus

Del siden/ordet

En gruppe meget små mikroorganismer (mindre end bakterier). De kan ikke siges at være levende, da de ikke har noget selvstændigt stofskifte.

Virus er kun i stand til at formere sig når de befinder sig i en levende værtscelle. Et virus består af en kerne af arvemateriale (enkelt- eller dobbelt strenget RNA eller DNA) omgivet af en indre proteinkapsel, der igen ofte er omgivet af en ydre proteinkapsel.

Vitalkapacitet

Del siden/ordet

Vitalkapacitet (VC) er den maksimale mængde luft, der kan udåndes efter en maksimal indånding.

Vitalkapacitet defineres også som forskellen i lungevolumen mellem fuld inspiration (TLC) og fuld eksspiration (RV). Man kan sige at vitalkapaciteten er et udtryk for størrelsen af ens lunger. VC vil primært afhænge af højde. Normalt har kvinder en VC på 3 liter, og mænd har en VC på 5-6 liter.

Hvis man måler FVC (forceret vitalkapacitet) eller FEV1 (forceret ekspiratorisk volumen i 1 sekund) får man også et mål for lungernes funktionsevne. Det bruges bla. til at diagnosticere astma.

Vitaminer

Del siden/ordet

Vitaminer er organiske molekyler der er vitale for at vores krop kan fungere. Med nogle få undtagelser kan vi ikke selv danne vitaminer. Det er derfor livsnødvendigt at vi får dem tilført i tilstrækkelig mængder via kosten eller som kosttilskud.

Vitaminer inddeles i to grupper:

  1. Vandopløselige vitaminer. C-vitamin og B-vitamingruppen
  2. Fedtopløselige vitaminer. A-, D-, E- og K-vitaminer

De vandopløselige vitaminer indgår primært i opbygningen af enzymer (som coenzymer), der katalyserer omsætningen af næringsstoffer.

De fedtopløselige vitaminer varetager mere forskellige funktioner, såsom udviklingen af epithelceller (A-vitamin), calcificering af knoglerne (D-vitamin), beskyttelse af cellemembraner (E-vitamin) og specielle proteiners funktion ved blodstørkning (K-vitamin).