Ødem

Del siden/ordet

En hævelse der skyldes væskeophobning.

Økologi

Del siden/ordet

Læren om levende organismers forhold til hinanden og deres omgivelser. Kaldes også undertiden for læren om naturens husholdning.

Økologisk-råderum

Del siden/ordet

Økologisk råderum blev introduceret i Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse i 1995 som et forsøg på at konkretisere, hvad en bæredygtig udvikling vil indebære i forhold til udnyttelsen af ressourcerne.

Økologisk råderum blev i Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse defineret som “den mængde ressourcer (luft, vand, jord, mineraler, energikilder, naturområder, planter og dyr mv.), der kan bruges pr. år, uden at vi forhindrer fremtidige generationer i at få adgang til den samme mængde og kvalitet”.

Økologisk råderum sætter dermed fokus på udnyttelsen, forbruget og fordelingen af naturressourcer, som en bæredygtig udvikling vil indebære. Baggrunden for arbejdet med økologisk råderum er særligt det globale perspektiv. Hvad vil det betyde for vores forbrugsmønstre, at fremtidige generationer skal sikres mulighed for opfylde deres behov?

Økosystem

Del siden/ordet

Et økosystem er et afgrænset naturområde. Det kan deles op i en biotisk del, der er de levende organismer, og i en abiotisk del, der er den ikke levende del (fx vind, temperatur, ilt, vand, plads etc.). Begge dele af økosystemet påvirker hinanden. Eksempler på økosystemer: En sø, en skov etc.

Økotoksikologi

Del siden/ordet

Økotoksikologi drejer sig om giftstoffers spredning i naturen samt deres skadelige virkning på på de levende organismer der lever her.

Til økotoksikologi hører også optagelse, omsætning og udskillelse af kemiske stoffer, i det hele taget alle aspekter der har med stoffernes skæbne i naturlige økosystemer at gøre.

Økotoksikologien lægger op til at forureningsproblematikken anskues fra en holiststisk synsvinkel (helhedsbetragtning), hvor det er effekterne på økosystemer, samfund, populationer og arter mere end enkeltindivider der fokuseres på.

Ørken

Del siden/ordet

En ørken er et naturområde hvor plantevæksten er meget sparsom pga. mangel på vand. En ørken modtager mindre en 250 mm nedbør om året.

Østrogen

Del siden/ordet

Østrogen er et kvindeligt kønshormon der produceres af follikelceller i æggestokkene. Fra folliklen siver østrogen ud i blodet og føres med blodkredsløbet rundt i kroppen.

Østrogen er ansvarlig for de ændringer der finder sted med den kvindelige krop i puberteten. Det er bl.a. udviklingen af kønsbehåring, bryster og bredere hofter.

I menstruationscyklusen påvirker østrogen celler i livmoderens slimhinde og får dem til at dele sig, derved bliver livmoderslimhinden fortykket så den er klar til at modtage et æg. Østrogen påvirker også celler oppe i hypothalamus (i hjernen). De sender besked til hypofysen om at danne det det overordnede kønshormon LH (Luteiniserende Hormon). Denne mekanisme kaldes for positiv feedback. LH sørger bl.a. for en ægløsning.

Senere sørger østrogen i forening med progesteron for en negativ feedback hvor der dannes mindre af de to overordnede kønshormoner LH og FSH.

Østrogenlignende-stoffer

Del siden/ordet

Stoffer med østrogenlignende effekt er stoffer, der ikke dannes i organismen, men er i stand til at efterligne de naturlige østrogeners egenskaber. DES (Diestylstilbestrol), PCB, dioxiner, DDT, phthalater og Alkyphenol er stoffer/stofgrupper der angiveligt har en sådan effekt. Østrogenlignende stoffer er mistænkt for at forstyrre hormonbalancen hos bl.a. mennesket og øge risikoen for forskellige kræftformer, dårligere sædkvalitet m.m.